søndag 11. september 2016

Utanfor klienten


Eg kjende små stråler av varme frå vårsola der utanfor. Fuglar som sang. Eg meiner det var den lyden eg høyrde. Eg skreiv litt meir på datamaskinen min medan ho snakka.